Lettere å følge med på og delta i pågående forskning

Publisert: 4. november 2015

Et nytt, nasjonalt nettsted for klinisk forskning gjør det lettere for personer med ulike sykdommer, pårørende og fastleger å finne informasjon om pågående behandlingsstudier og å melde interesse for å delta i disse.

Målet med nettstedet er å legge bedre til rette for mer utprøvende behandling og andre typer kliniske studier i helseforetakene.

Se nettstedet her: Kliniske studier

Hva er kliniske behandlingsstudier?
Kliniske studier har som mål å komme frem til ny kunnskap om helse og sykdom, for eksempel ved å teste ut nye eller forbedre eksisterende behandlingsmetoder eller medisiner.

Bør du delta i slike studier?
Det finnes både fordeler og ulemper ved å delta i slike studier. På nettstedet er det beskrevet hvordan man kan få mer informasjon om den enkelte studiens innhold og gjennomføring, og hvordan man går frem for å delta. Diskutér gjerne også eventuell deltakelse med fastlegen din.

Vil du dele dette med noen andre?