Livet med et alvorlig sykt barn

Publisert: 21. oktober 2019

Boktittel

Ellen Arnstad har skrevet bok om livet med et barn med en alvorlig, fremadskridende sykdom. Om utfordringer og bekymringer, fortvilelse og sorg, men også om håp og gleder. I boka reflekterer hun blant annet over styrken i relasjoner, kraften i hverdagsøyeblikk og friheten til å velge sin egen vei.

Ellen Arnstad er kjent som gründer og karrierekvinne. Færre kjenner til hennes andre virkelighet: Hemmeligheten og krisen hun ikke delte med omverdenen eller fortalte noen om. At eldstesønnen Joachim har en alvorlig, fremadskridende sykdom. Fortvilelsen over å se ham bli sykere og sykere. Angsten for å miste ham. Og frykten for at søsknene skulle arve den samme sykdommen.

Nå åpner hun opp og forteller i boka “Alt du ikke ser”.

Les intervju med Ellen Arnstad om livet med sønnen i KK.

«Ellen Arnstad skriver rørende og godt om å stå i varig livskrise.”, oppsummerer Dagbladets bokanmelder og peker på at boka kommer inn på en rekke aktuelle debatter, fra lederskap og kvinner i maktposisjon, til abortlovens paragraf 2c, som ble svært relevant for henne da hun ble gravid med Joachims yngre søsken.

Trenger vi slik diagnose-litteratur? spør Dagblad-anmelderen og viser til at det har kommet flere liknende bøker de siste årene.

Ja, mener vi på Frambu, fordi det er viktig at slike historier ikke blir holdt hemmelige, men blir løftet frem og delt.

 .

Vil du dele dette med noen andre?