Livsstil og helse hos ungdom og voksne med utviklingshemning

Publisert: 4. september 2015

Er dagens helse- og omsorgstjenester gode nok til å legge til rette for en sunn livsstil og ivareta helsen til voksne med utviklingshemning? Klinisk ernæringsfysiolog Marianne Nordstrøm på Frambu har forsket på dette de siste årene, og funnene hennes er nedslående.

I sitt doktorgradsprosjekt har hun blant annet funnet høy forekomst av overvekt og ugunstig livsstil hos ungdom og voksne med Prader-Willis syndrom, Williams’ syndrom og Downs syndrom.

Fysisk aktivitet og kosthold
Forskningsprosjektet viser blant annet at:

  • mange av deltakerne i prosjektet hadde lavt nivå av fysisk aktivitet
  • kvinner var mindre aktive enn menn
  • mange med Williams’ syndrom og Downs syndrom spiste for lite frukt og grønnsaker
  • flere med Williams’ syndrom fikk i seg lite fisk og omega-3 fettsyrer

– På bakgrunn av dette bør det jobbes med å bedre kostholdet og legges bedre til rette for økt fysisk aktivitet for voksne med utviklingshemning, spesielt blant kvinner, anbefaler Marianne Nordstrøm

Foreldrehjem vs eget hjem
Personer med Downs syndrom som bor sammen med pårørende ble sammenliknet med personer som bor i egen leilighet med bistand. Resultatene viser at blant dem som bor for selg selv, var det flere som ofte spiste helfabrikat til middag. Det var også en tendens til at flere ofte drakk brus. Her ser Nordstrøm behov for å utvikle tilpassede metoder for å fremme et sunt kosthold i disse gruppene.

Ulik risiko for hjerte- og karsykdom
Risikoen for hjerte- og karsykdom ble undersøkt og de genetiske syndromene viste svært forskjellig risikoprofil. Personer med Prader-Willis syndrom eller Williams’ syndrom hadde økt risiko, mens personer med Downs syndrom hadde lav risiko. Dette henger trolig sammen med de genetiske forandringene som danner opphavet til grunntilstanden.

– Ut fra funnene i prosjektet, mener jeg det bør utvikles diagnosespesifikke helsesjekker for voksne med utviklingshemning basert på kunnskap om grunntilstanden deres. Kombinert med livsstilsfremmende tiltak, kan dette bidra til å redusere den sosiale ulikheten i helse som rammer voksne med utviklingshemning, mener Nordstrøm.

Disputerer til doktorgrad
Marianne Nordstrøm leverte sin doktorgradsoppgave om disse temaene før sommeren og disputerer i Oslo fredag 18. september. Programmet for dagen er som følger:

Både forelesningen og disputasen er åpen for alle.

Prosjektet er finansiert med midler fra ExtraStiftelsen.

Vil du dele dette med noen andre?