Frambu-overlege David Bergsaker fikk Livsvernprisen

Publisert: 14. mai 2024

Stolt prisvinner på podiet

– David Bergsaker er et medmenneske som har gjort en ualminnelig innsats, sa generalsekretær Morten Dahle Stærk i Menneskeverd da Livsvernprisen 2024 ble delt ut tirsdag 14. mai.

Årets pris ble overrakt av barne- og familieminister Kjersti Toppe. I talen sin snakket hun blant annet om at det virker som det er mindre rom for det uperfekte i dag enn tidligere. Hun understreket betydningen av at alle har samme menneskeverd, uansett om man har en sykdom eller lyte eller ikke. Deretter leste hun opp begrunnelsen for tildelingen, som blant annet trakk frem følgende:

Barne- og familieminister Kjersti Toppe og David Bergsaker– David Bergsaker får Livsvernprisen for sitt arbeid for mennesker med sjeldne diagnoser, hvor han sprer håp og hjelper enkeltpersoner og familier å se muligheter fremfor begrensninger. Han er opptatt av å gjøre det beste ut av situasjonen og lære seg å leve med den, og er et medmenneske som bidrar til å gjøre veien lettere å gå for andre.

Det var en stolt og ydmyk Frambu-ansatt som tok imot prisen. I takketalen fortalte han blant annet om hva som er spesielt med sjeldne diagnoser og hvor viktig kunnskapsbedriften og møteplassen Frambu har vært for mange med sjeldne diagnoser og deres familier.

– Å dele kunnskap og erfaring er viktig. Det er vi opptatt av på Frambu. Særlig mellom deltakerne på kursene våre, som kanskje ikke har møtt andre med samme diagnose før. Men også mellom fagpersoner. Jeg lærer også noe nytt hver dag på jobb, fortalte Bergsaker.

Han understreket at det er viktig for alle å bli sett som hele mennesker, med alt man er.

David Bergsaker på talerstolen– Anerkjennelse er en holdning. Vi må sørge for å sette målene passe høyt for hver enkelt, så det er mulig å nå dem. Vi må bygge mennesker. For å få til det, må vi sørge for at alle får mulighet til å delta på egne premisser og legge til rette for gode fellesskap. Slik kan vi bygge gode familier, lokalsamfunn og samfunn, sa Bergsaker i sin takketale.

Til slutt fikk den nybakte prisvinneren hilsener fra to personer som har møtt Bergsaker i aksjon på Frambu. De var fulle av lovord.

– David Bergsaker ser mennesket bak diagnosen og møter alle på en god måte. Der andre ser begrensninger, ser han muligheter og leter etter løsninger. Han er en lege som tilhører de sjeldne. På vegne av dem sier jeg tusen takk, sa Anna Solberg, som er mor til en gutt med en svært sjelden diagnose.

– Frambu har vært en viktig del av mitt liv, og det er med stor takknemlighet jeg ser tilbake på det Frambu og David Bergsaker har bidratt med og forstår at det ikke er en selvfølge. Gratulerer så mye med prisen! avsluttet Ole Marius Manskow Løken, leder for Norsk forening for Möbius’ syndrom.
.

Kort om prisen

Livsvernprisen deles ut av organisasjonen Menneskeverd. Prisen går til personer, institusjoner eller organisasjoner som arbeider for menneskeverdet til funksjonshemmede eller på andre måter har skapt forandring i enkeltmenneskers liv, eller har bidratt til å verne om menneskeverdet og skapt håp og livsmot hos mennesker i sårbare faser i starten eller slutten av livet.
Les mer om prisen her
.

Kort om årets vinner

David Bergsaker er spesialist i barnesykdommer og en av Frambus tre overleger. Han har jobbet på Frambu siden 2008. Før det var han blant annet kommunelege i Nesna kommune, barnelege ved Ullevål sykehus og overlege ved seksjon for barnehabilitering ved Akershus universitetssykehus.

Les Menneskeverds intervju med prisvinneren her

Les portrettintervju fra 2023 i Tidsskrift for den norske legeforening her

.

Vil du dele dette med noen andre?