Musikk og livskvalitet

Publisert: 4. juli 2022

Musikkglede

Sigrun Gomnæs og Elin Kurverud er dirigenter i Torshovkorpset. De er opptatt av betydningen av tilhørighet – av å ha en flokk og noen som etterlyser deg når du ikke er der – og å kunne velge å være med på noe, å ha en følelse av kontroll i eget liv. På Frambukonferansen 2022 fortalte de om hvordan de jobber med livskvalitet for musikantene i korpset.

– Mestring er sentralt for livskvaliteten, og særlig mestring over tid. Å kjenne på følelsen av å treffe rett, at det klaffer, at man får til noe og blir stadig flinkere, understreker mener de.

Identitet er også et viktig tema. Både hvem man er når man er alene, og hvem man er sammen med andre.

– Vi ser at det å være del av korpset gir stolthet og at det å ha valgt å være med i dette korpset det blir en del av deg. At korpset jevnlig spiller sammen med en del kule artister, kan også være med på å forme og styrke deltakernes identitet, forteller dirigentene.

For å lykkes med og i korpset, trenger deltakerne aktiv støtte fra familie eller andre støttespillere.
– De fleste musikantene trenger hjelp til å melde seg på, møte til riktig tid, smøre hornet, smøre matpakke osv. De trenger at noen passer på og sørger for at de får forberedt seg og kommer på øvelsene. Dette krever en del av nettverket rundt, men skaper også bedre livskvalitet for dem som deltar, avsluttet dirigentene, og ønsket velkommen til konsert med korpset på sletta på Frambu.

Se hele innlegget her:

 

.

Vil du dele dette med noen andre?