Musikk som terapi i hverdagen

Publisert: 24. april 2017

Musikk som terapi i hverdagen

Å bruke musikk i arbeid med barn som har sammensatte vansker kan styrke både det kognitive og motoriske nivået, samt bedre immunforsvaret.

 

– Musikk har effekt på alle deler av hjernen, og hvis vi beveger oss og holder på med musikk samtidig er det et fyrverkeri inni hjernen, sier en entusiastisk pedagog Maria Elind fra Frambu skole og barnehage.

Hun bruker musikk aktivt i jobben, og har også tatt videreutdanning innen musikkterapi. Hun forteller at bruk av musikk har spesielt positiv effekt for personer med sammensatte vansker. Musikken gjør noe positivt for språk, motorisk funksjon og psykisk helse.

Kan se effekten ved hjerneskanning

– Musikk har blitt brukt som terapi siden tidenes morgen, og vi bruker det til å trøste oss med og for å roe barn som skal sove. Personer som er syke, har smerter eller angst, kan også ha god effekt av musikk, i følge forskning.
Dette kan ha positiv innvirkning på språk, funksjonalitet, livskvalitet og mestring.

– Det er veldig spennende at man kan se hvordan det virker rent fysiologisk på hjernen. Når man skanner hjernen er det tydelig at musikken har effekt.

Dette mener hun kan gjøre det enda viktigere å bruke musikk systematisk, spesielt sammen med barn og voksne som har sammensatte vansker der de for eksempel mangler språk.

Språkstimulering

Musikk har alltid vært brukt for å stimulere språk, fordi musikken skaper bedre koblinger mellom hjernehalvdelene. Men musikken kan stimulere mye større deler av hjernen også.

– Rim, regler og barnesanger lærer barna ord og gjør noe med hjernecellenes funksjon. Musikken kan hjelpe til hvis det er noen områder i hjernen som er svekket, for eksempel for barn med Angelmans syndrom, som forstår mer enn de klarer å uttrykke. Mange med dette syndromet har veldig gode evner til å forstå musikk og melodi, forteller hun.

Dette mener hun kan være et fantastisk verktøy for å jobbe med språk.

– I tillegg er musikk en kjempefin ting sosialt, særlig hvis man spiller selv. Man gjør noe og lager noe sammen, og får mange gode fellesopplevelser.

Les mer om musikk som pedagogisk verktøy i denne utvidede temaartikkelen.

I denne videoen forklarer Maria Elind mer om hvordan musikk kan brukes som terapi.

Vil du dele dette med noen andre?