Musikkterapi ved Sanfilippos syndrom

Publisert: 22. november 2021

Illustrasjon av en voksen som spiller på gitar sammen med to barn

Sanfilippos syndrom (også kalt MPS III) er en fremadskridende sykdom som skyldes at mukopolysakkarider hoper seg opp i kroppen. Fordi symptomene kan spenne vidt, kan det være utfordrende å gi riktig diagnose og behandling til barna som er berørt. En ny studie viser at musikkterapi kan være en nyttig behandlingsform for barn med denne diagnosen.


Studien fulgte tre barn og deres familier. Det ble gjort fysiologiske målinger før og etter hver økt med musikkterapi. I tillegg ble foreldrene intervjuet.

Resultatene viser at alle barna viste en forbedring i de psykologiske faktorene. Det ble også registrert endringer i de fysiologiske faktorene, men disse varierte mer fra barn til barn. Foreldrene rapporterer en viss nytte av musikkterapien, men syntes det var vanskelig å vurdere omfanget av denne.

Studien konkluderer med at musikkterapi som behandlingsform kan ha flere fordeler for barn med MPS III eller lignende tilstander.

Les mer om studien og funnene fra den i Orphanet Journal of Rare Diseases

.

Vil du dele dette med noen andre?