Nettbaserte samtalegrupper for personer med sjeldne diagnoser i alderen 19-30 år

Publisert: 20. mai 2020

Voksen som sitter ved en PC med notatblokk ved siden av

Føler du deg alene eller bekymret, og har behov for å snakke med noen om hvordan du har opplevd de siste månedene i denne korona-tiden? Nå har Frambu laget et tilbud til deg mellom 19 og 30 år, som har en av Fambus sjeldne diagnoser, og som kan ha nytte av å være en del av en liten samtalegruppe på nett. Søknadsfristen er 2. juni.

Koronapandemien har ført til at mange er isolert hjemme. Selv om samfunnet nå gradvis åpner opp, kan det være mange unge med en sjelden diagnose som er mye alene. Mange tilbud på dagtid og fritid er fortsatt stengt eller redusert, og smittevernstiltak begrenser også samvær med familie og venner.

Vi har derfor opprettet et nytt tilbud om nettbaserte samtalegrupper, og ønsker å ta opp ulike tema som deltakerne er opptatte av. Er det noe du lurer på eller bekymrer deg over akkurat nå? Har du tanker om hvordan hverdagen kan bli lettere? Hver gruppe vil møtes til nettbasert samtale tre ganger, og samtalen varer i én time. Gruppene ledes av erfarne fagpersoner fra Frambu. Oppstartdato er 11. juni, og søkere vil få nærmere beskjed etter påmelding.
.
.

.
Vil du vite mer om dette kurset?
Du finner kurset i vår kurskalender. Her kan du lese mer om innhold og praktisk informasjon, samt finne søknadsskjema. 

.

Vil du dele dette med noen andre?