Hvordan tilrettelegge skolehverdagen for elever med Duchennes muskeldystrofi?

Publisert: 27. mai 2020

Jobber du i skolen med en elev med Duchennes muskeldystrofi? Da er Frambus nye nettkurs laget for deg. Gjennom å ta dette, vil du få nyttig informasjon om Duchennes muskeldystrofi og hvordan diagnosen kan påvirke eleven i nåtid og i fremtiden.

Du vil lære om følgende temaer:

  • Kort innføring i sykdommen og hvordan sykdommen påvirker guttene som har den
  • God fysisk- og pedagogisk tilrettelegging
  • Å samarbeide med eleven om å finne gode løsninger i skolehverdagen
  • Betydning av et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Å snakke om diagnosen til andre elver og også med gutten selv

Du vil også få kjennskap til hvordan det kan være for en gutt og hans foreldre å få en så alvorlig diagnose.

Kurset inneholder 5 deler. Det vil ta ca. 1,5 time å gjennomføre hele kurset. Vi anbefaler at de som jobber rundt samme elev, setter av tid i fellesskap og drøfter hvordan det dere har lært om diagnosen kan være nyttig i arbeidet med deres elev.

Vil du dele dette med noen andre?