Nettkurs om Willliams’ syndrom: Tilrettelegging i grunnskolen

Publisert: 25. februar 2021

Barn med Williams' syndrom leker ute

Vi har laget et nettkurs for lærere, miljøterapeuter, vernepleiere, assistenter og andre som jobber i grunnskolen eller møter barn og ungdom med Williams’ syndrom i andre sammenhenger. Her deler vi grunnleggende kunnskap om diagnosen og hvordan vi kan legge best mulig til rette for barn og ungdom med denne diagnosen.

I kurset får du møte personer med Willams’ syndrom, pårørende og fagpersoner som forteller om gleder og utfordringer i skolehverdagen. Vi deler også forslag til mulige løsninger.

Blant temaene som tas opp i kurset er

  • helse
  • kognitiv funksjon
  • sosial kompetanse
  • pedagogisk tilrettelegging
  • fysisk aktivitet

Kurset er gratis og tar ca to timer å gjennomføre.
Hvis du vil ha kursbevis, må du ta alle delene av kurset. Hvis ikke, kan du se bare de delene du ønsker.

Du finner nettkurset om Williams’ syndrom her

Se flere nettkurs og foredrag om Williams’ syndrom her

.

Vil du dele dette med noen andre?