Nettkurs: Å ha en sjelden diagnose og begynne på skolen

Publisert: 5. mai 2020

Jobber du i barnehage, skole eller skolefritidsordning? Eller har du et barn med en sjelden diagnose som snart skal begynne på skolen? Da kan vårt nye nettkurs være nyttig for deg. Det handler om hva som kan være spesielt med å begynne på skolen når man har en sjelden diagnose. Kurset er gratis og varer i ca 1 time.

Hovedmålgruppe for kurset er ansatte i barnehage, skole og andre som arbeider med barn med sjeldne diagnoser som skal begynne på skolen, men innholdet kan også være relevant for foreldre og andre pårørende.

Kort om innholdet

Overgangen fra barnehage til skole beskrives ofte som en sårbar prosess, spesielt for barn med ulike type funksjonsnedsettelser. En av grunnene til dette kan være at barna skal gå fra barnehagens lekende pedagogikk med gode muligheter til individuelt tilpasset innhold, til en skolehverdag med andre krav og forventninger til læring og atferd. Når barnet skal begynne på skolen, er det derfor viktig at både barn og foresatte føler seg trygge på at barnehagen og skolen gjør sitt beste for å skape kontinuitet og sammenheng og legge til rette til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar barnets behov.

Mye er skrevet om overgangen mellom barnehage og skole og betydningen av samarbeid mellom foreldrene og de aktuelle arenaene. I dette nettkurset vil vi først og fremst ha fokus på barn med sjeldne diagnoser som skal begynne på skolen og hva som kan være spesielt viktig å ta hensyn til når barnet har en diagnose som er lite kjent.

Nettkurset tar utgangspunkt i offentlige dokumenter, forskning, relevante artikler og erfaringer fra foreldre til barn med sjeldne diagnoser og deres nærmeste tjenesteytere. Det består også av samtaler med foreldre og fagpersoner og lenker til relevante artikler.
.
Du finner kurset her:
Å ha en sjelden diagnose og begynne på skolen

.

Vil du dele dette med noen andre?