Norsk forskningsprosjekt om hjerne og søvn ved Klinefelters syndrom

Publisert: 13. februar 2019

Forskningsprosjekt om hjerne og søvn hos menn med Klinefelters syndrom

Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Frambu driver for tiden et spennende forskningsprosjekt om hjerne og søvn hos menn men Klinefelters syndrom mellom 18 og 60 år. Se mer om prosjektet og hvordan du kan delta her.

Prosjektet arrangeres i samarbeid med Nasjonalt kompetansenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Klinefelterforeningen, Årshus Universitet og Karolinska Institut.

I denne videoen forteller prosjektleder Krister Fjermestad mer om forskningsprosjektet:

https://player.vimeo.com/video/279036893

 

Hvordan blir prosjektet gjennomført?
Alle som deltar i prosjektet, må fylle ut et spørreskjema og delta på intelligens-, språk- og rom- og retningssanstester og skanning av hjernen (MRI) og måling av hjerneaktivitet (EEG). Alt dette vil skje på én dag og vil ta cirka seks timer til sammen. Undersøkelsene vil bli gjennomført på Rikshospitalet og Psykologisk institutt på lørdager og søndager i september og oktober 2018. I tillegg må deltakerne gå med aktivitetsmåler og registrere søvnen sin i én uke.

Vil du delta eller vite mer om prosjektet?
Ta kontakt med Krister fjermestad på e-post til kfj@frambu.no eller SMS til 942 01 947.

Vil du dele dette med noen andre?