Norsk klinisk-akademisk gruppe vil øke kompetansen på metakromatisk leukodystrofi

Publisert: 13. januar 2023

Gutt med alvorlig fremadskridende sykdom i basseng med hjelper

Helse Midt-Norge har opprettet en klinisk-akademisk gruppe for å øke kompetansen på diagnostisering, oppfølging og behandling av sjeldne, genetiske sykdommer. Gruppen skal blant annet se nærmere på metakromatisk leukodystrofi (MLD). I den forbindelse ønsker den å komme i kontakt med familier med diagnosen fra hele landet.

Gruppen består av forskere fra NTNU og leger fra ulike spesialiteter og sykehus i Midt-Norge som jobber med sjeldne diagnoser. Fordi regionen regelmessig får nye tilfeller av metakromatisk leukodystrofi, har gruppen valgt diagnosen som ett av foksuområdene sine. Målet med satsningen er å bidra til bedre forståelse av sykdomsmekanismene bak den alvorlige sykdommen, noe som på sikt kan bidra til å utvikle bedre behandling.

Ettersom tilstanden er såpass sjelden, ønsker gruppen å inkludere personer med diagnosen fra hele landet i arbeidet.
.

Har du spørsmål eller vil bidra?

Da kan du kontakte gruppen på en av disse måtene:

De som ønsker å delta i studien, vil bli kontaktet for en veiledningssamtale. Deretter vil man bli bedt om å ta en blodprøve (der man bor).

.

Les mer om gruppen som skal jobbe med MLD her (bla litt ned på siden).

Illustrasjonen under viser hvordan gruppen arbeider:.

Illustrasjon som viser hvordan klinisk-akademiske grupper arbeider

Les mer om klinisk-akademisk grupper her

.

Vil du dele dette med noen andre?