Ny artikkel: Forskning på behandling for Duchennes muskeldystrofi

Publisert: 13. april 2018

Ny artikkel: Forskning på behandling for Duchennes muskeldystrofi

Professor Annemieke Aartsma-Rus fra Nederland har skrevet en artikkel om ulike behandlinger for Duchennes muskeldystrofi som er under utredning.

Det pågår mye forskning på mulige behandlinger for sjeldne diagnoser for tiden. En av metodene som ser lovende ut, er genterapi, som kan komme til å revolusjonere hvordan vi forebygger og behandler en rekke sykdommer ved å reparere eller erstatte gener som ikke virker som de skal.

I den nye oversiktsartikkelen om Duchennes muskeldystrofi peker Aartsma-Rus på hovedtrekkene i forskningen som pågår og beskriver fordeler og ulemper ved de ulike metodene og hvilke hindringer som må overvinnes før de eventuelt kan tas i bruk.

Artikkelen er oversatt til norsk av Nevromuskulært kompetansesenter og kan leses her:

Oversikt over forskning knyttet til Duchenne muskeldystrofi

Vil du dele dette med noen andre?