Ny behandling for Duchennes muskeldystrofi godkjent i Europa

Publisert: 18. januar 2024

Illustrasjon av lege med stetoskop rundt halsen

Det europeiske legemiddelbyrået EMA har godkjent medisinen Agamree (Vamorolone) som ny behandling til personer med Duchennes muskelsdystrofi fra 4 år og oppover, uavhengig av genetisk årsak eller om personen er gående.

Medikamentet har samme effekt som dagens behandling med steroider, men gir mindre risiko for bivirkninger som veksthemning og benskjørhet.

Studier så langt har vist at behandlingen kan forbedre muskelstyrken og muskelfunksjonen hos barn og unge med Duchennes muskeldystrofi. Det er for tidlig å si hvilke effekter medikamentet vil ha på lengre sikt, eller på voksne personer med diagnosen.

Medisinen er ikke søkt godkjent i Norge ennå.

Les mer om Agamree hos EMA 

Les mer om godkjenning av legemidler hos Direktoratet for medisinske produkter

.https://www.dmp.no/https://www.dmp.no/godkjenning

Vil du dele dette med noen andre?