Nytt nettkurs: Svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker

Publisert: 5. mars 2024

Skjermdump fra kurset. Bildet viser foreleser Una Stenberg.

Jobber du med noen som har en svært sjelden kromsom- eller genforandring som gir flere ulike vansker? Da anbefaler vi deg å ta det nye nettkurset vårt om dette. Det tar ca 45 minutter og er helt gratis. Du finner det her.


“Svært sjeldne kromosom- og genforandringer som gir sammensatte vansker” er en fellesbetegnelse på et stort antall tilstander hvor kromosomene har et uvanlig antall eller utseende eller hvor det har oppstått endringer i ett eller flere gener.

I dette nettkurset ønsker vi å gi kortfattet kunnskap om diagnosegruppen og hvordan fagpersoner, tjenesteytere og beslutningstakere kan legge til rette for en god hverdag for personer med slike diagnoser

I kurset kan du lære mer om:

  • Hva er svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker
  • Medisinske utfordringer
  • Motoriske utfordringer
  • Språk og kommunikasjon
  • Psykisk helse og sosiale vansker
  • Familieliv
  • Rettigheter og samhandling i tjenesteapparatet
  • Individuell plan, ansvarsgruppe og koordinator
  • Oppfølging og kartlegging
Gå til kurset

.

Vil du dele dette med noen andre?