Nytt studieemne om sjeldne diagnoser

Publisert: 13. september 2018

Nytt studieemne om sjeldne diagnoser

Høgskolen i Innlandet og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser tilbyr for første gang et eget studieemne om sjeldne diagnoser. Studiet er nettbasert med en dags oppstartsamling og ti dagers hjemmeeksamen. Noe for deg eller noen du kjenner?

Stadig flere får og lever med en sjelden diagnose i Norge. Behovet for kompetanse om dette er derfor økende. Studieemnet “Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser” gir grunnleggende kunnskap om sjeldne diagnoser og tilrettelegging for ulike behov.

Studiet passer både som valgfritt studieemne for studenter i helse-, sosial- eller pedagogiske fag og som etterutdanning for alle som kan møte barn, ungdom eller voksne med sjeldne diagnoser i helsestasjon, barnehage, skole, hjem, arbeid, fritid, habiliteringstjeneste, PPT, barnevern, NAV eller liknende.

Hva er helsepedagogikk?

Helsepedagogikk handler om samhandlingen mellom fagpersoner og brukere, og har som mål å styrke kompetansen innen pasient- og pårørendeopplæring. Sentralt i dette står styrking av brukerens handlingskompetanse og motvirking av forhold som kan føre til passivitet eller uheldig avhengighet til hjelpeapparatet. Det handler også om å forstå hva som fremmer læring og mestring, og hva som kan være til hinder for dette.

Studieemnet består av følgende moduler

  • Hva er en sjelden diagnose?
  • Ulike typer diagnoser og særlige utfordringer ved dem
  • Helsepedagogikk ved sjeldne diagnoser
  • Livsløpsperspektiv og langsiktig planlegging
  • Holdninger og etikk

Formålet med studiet

Hensikten med studiet er å gi fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med sjeldne diagnoser økt kunnskap og bidra til holdningsutvikling, slik at disse blir dyktigere og tryggere i sin tjenesteutøvelse.

Bakgrunnen for studiet

Det finnes trolig mer enn 50 000 personer med en sjelden diagnose i Norge. Det er dokumentert at mangel på kunnskap om sjeldne diagnoser blant fagpersoner er en stor utfordring for dem som har en sjelden diagnose og deres pårørende. Det er vesentlig for disse at tjenesteyterne i deres hjemkommune har egen kunnskap, kjenner andre kunnskapskilder og erkjenner nødvendigheten av samarbeid med andre tjenesteytere slik at tjenestetilbudet blir koordinert og helhetlig.

Praktisk informasjon

  • Studiet starter i slutten av januar 2019
  • Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse for å kunne delta
  • Studieavgiften er kun kr 4 900,- (inkludert semesteravgift og oppstartsamling)
  • Søknadsfrist er 15. november 2018 (NB: Det er begrenset antall plasser, Disse tildeles fortløpende.)
  • Bestått eksamen gir 15 studiepoeng

Les mer om studiet hos Høgskolen i Innlandet

 

OPPDATERING 17. oktober 2018:

Det er stor interesse for det nye studieemnet. Vi minner derfor om at studiet har begrenset antall plasser og at plassene tildeles fortløpende. Tilbud om plass sendes ut så snart søknadsfristen er utløpt. Det vil bli satt opp venteliste dersom det kommer flere kvalifiserte søkere enn det er plass til. Studiet vil sannsynligvis også tilbys på nytt senere.

Spørsmål og svar om studiet
Vi har fått mange spørsmål om studiet. Her gir studieansvarlig Gro Trae svar på de fleste av dem:

Vil du dele dette med noen andre?