Nyttig verktøy: Kartleggingsbanken

Publisert: 13. februar 2017

Nyttig verktøy: Kartleggingsbanken

Mange med utviklingshemming sliter med å forstå og formidle sine helseplager. Dette kan påvirke deres fysiske, psykiske og sosiale helse. Kommunikasjonsvansker kan også gjøre det utfordrende å ivareta brukernes rett til å påvirke utforming av tjenestetilbudet. For at tjenesteytere skal kunne fatte gode beslutninger, trenger de best mulig informasjon om hvilke behov personen de skal hjelpe har. Kartleggingsbanken har oversikt over ulike kartleggingsvertøy som kan brukes i dette arbeidet.

Kartleggingsbanken er opprettet av Vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Bergen i samarbeid med Bergen kommunes Etat for tjenester til utviklingshemmede og habiliteringstjenesten ved Helse Bergen HF. Målet har vært å samle, vurdere og kvalitetssikre kartleggingsverktøy som kan være nyttige i arbeidet med å sikre gode tjenester til personer med utviklingshemming. Banken inneholder også kartleggingsverktøy for innhenting av informasjon om hvordan det står til på et bestemt område hos personen selv, i tjenestene til personen eller i miljøet rundt personen.

Kartleggingsbanken administreres av Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemning (SOR).

Her finner du Kartleggingsbanken

Vil du dele dette med noen andre?