Brukermedvirkning ved kognitiv funksjonsnedsettelse eller utviklingshemning

Publisert: 28. januar 2021

Hvordan kan vi tilrettelegge for økt brukermedvirkning i hverdagen til personer som har kognitiv funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming i hverdagen? Hvordan kan vi tilpasse kommunikasjonen? Og hvilke fallgruver bør vi unngå? 

Dette var blant spørsmålene vi diskuterte på et webinar i desember 2020. Her snakket psykolog Stian Orm og sosionom Una Stenberg fra Farmbu med engasjerte personer med ulike innfallsvinkler til temaet.

Vernepleier Cato B. Ellingsen har mastergrad innen habilitering og driver bloggen vernepleieren. Han er aktiv i samfunnsdebatten om temaer knyttet til tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemning.

Vernepleier Siri Brodahl jobber i habiliteringstjenesten og har skrevet boka «Gi meg et smil», som handler om hennes oppvekst som pårørende til en søster med alvorlig grad av utviklingshemning. Se video om søsteren til Siri her.

Helene Knutsen-Øy er født med en sjelden diagnose. Torill Knutsen-Øy er moren hennes. Torill har skrevet boka «Alene, sammen!», som er en fortelling om hvordan det er å være pårørende over mange år. Torills mann Jan fikk den alvorlige diagnosen dystrofia myotonika type 1 da han var 26 år gammel, og ble stadig dårligere frem til han døde 55 år gammel. Torills datter Helene har arvet samme diagnose som sin far. Hør Torill fortelle om livet som dobbeltpårørende her.

Anne Gro Innstrand er psykologspesialist innen habilitering. Hun er glødende opptatt av livskvaliteten til personer med kognitive utfordringer eller utviklingshemning.

Se opptak av samtalene på webinaret her:

.

Vil du dele dette med noen andre?