På jakt etter deltidsjobb?

Publisert: 3. november 2021

Tegning av en person som kikker gjennom et forstørrelsesglass

Vi skal starte opp et nytt forskningsprosjekt og trenger en til to forskningskoordinatorer / forskningsassistenter i 20-50 % stilling  i 6-12 måneder (med mulighet for forlengelse). Nøyaktig stillingsbrøk og varighet vil avtales med den enkelte, avhengig av søkers ønsker og prosjektets behov.

Stillingen(e) er knyttet til prosjektet On Track to Improve Social Functioning for Adolescents with Rare Disorders: A Virtual Reality and Eye-Tracking-Based Pilot Study (RARE-TRACK), som er et samarbeid mellom Frambu, Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier ved Oslo Universitetssykehus.Prosjektet består av to delstudier:

  • en nettbasert spørreundersøkelse om symptomer på autisme og psykisk helse blant ungdom med utvalgte sjeldne diagnoser
  • en lab-basert undersøkelse av subjektivt og fysiologisk stress i sosiale situasjoner og sosial kognisjon og nevropsykologisk funksjon hos ungdom med en utvalgt sjelden diagnose, deres søsken og en kontrollgruppe. Denne delen vil ta i bruk Virtual Reality (VR) med innebygd øyesporing (Eye Tracking) og psykofysiologiske mål på galvanisk hudrespons og pupillometri.

Prosjektet består av mange mulige arbeidsoppgaver. De konkrete oppgavene vil avtales med den eller de som blir ansatt, ut fra deres kompetanse og interesser.

Vi søker deg som

  • har kompetanse og interesse for en eller flere av de overnevnte arbeidsoppgavene
  • har relevant utdanning på minimum bachelornivå (eller er i ferd med å sluttføre dette)
  • er fleksibel, samarbeidsorientert og pliktoppfyllende
  • har interesse for nevroutviklingsforstyrrelser og/eller sjeldne diagnoser
  • har erfaring med eller interesse for bruk av VR, øyesporing og psykofysiologiske mål
Noe for deg eller noen du kjenner?

Les mer om stillingen(e) her!

Søknadsfrist er 21. november 2021

Vil du dele dette med noen andre?