Påvirker epilepsi autistiske trekk?

Publisert: 12. januar 2018

Påvirker epilepsi autistiske trekk?

Autismespektervansker og epilepsi forekommer ofte samtidig, og det diskuteres jevnlig hva som er årsaken til dette. I denne artikkelen ser norske forskere nærmere på forholdet mellom epilepsi og autisme ved Angelmans syndrom.

 

Forskere fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har sammen med flere andre undersøkt sammenhengen mellom genfeil, debutalder for epilepsi, grad av autismespektervansker og kommunikasjonsnivå.

Funnene i studien støtter antakelsene om at epilepsianfall bidrar mer til autismespektersymptomene enn den underliggende diagnosen i seg selv.

Forskningsprosjektet og funnene fra det er beskrevet nærmere i en artikkel som ble publisert i Molecular Autism 8. januar 2018.

Les hele artikkelen gratis her:
Effect of epilepsy on autism symptoms in Angelman syndrome

Har du spørsmål om undersøkelsen?
Kontakt gjerne hovedforfatter Kristin A. Bakke ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier på telefon 23 01 60 36 eller Frambus overlege Øivind J. Kanavin på telefon 64 85 60 00.

Vil du dele dette med noen andre?