Referat fra kurs om voksne med nevromuskulære tilstander

Publisert: 22. april 2016

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander arrangerte i desember 2015 kurs for fysioterapeuter som jobber med  behandling, hjelpemidler, ernæring og/eller lungefunksjon hos personer med nevromuskulære sykdommer. Les rapport fra kurset her.

Kurset tok for seg

  • hvordan ulike diagnoser opptrer og rammer ulike deler av kroppen
  • hvorfor genetisk kartlegging er viktig
  • treningsråd for muskelsyke
  • hvordan tolke signaler fra kroppen riktig
  • forebygging av feilernæring
  • hvorfor muskelsyke skal følges opp av klinisk ernæringsfysiolog
  • tverrfaglig samarbeid
  • anbefalte behandlingsopplegg
  • hvordan aktivitetshjelpemidler kan hjelpe en muskelsyk til å delta i livet
  • lungefunksjon hos muskelsyke

Les fyldig referat fra kurset hos Foreningen for Muskelsyke.

Vil du dele dette med noen andre?