Regionalt fagkurs om utfordrende atferd ved Smith-Magenis’ syndrom

Publisert: 22. juni 2023

Barn med Smith-Magenis' syndrom på lekeplass

Tirsdag 5. september 2023 inviterer Frambu til et regionalt fagkurs for alle som jobber med barn, ungdom eller voksne med Smith-Magenis’ syndrom. Kurset holdes i Stavanger, i samarbeid med habiliteringstjenestene for barn, ungdom og voksne i Stavanger. 

Fagkurset holdes i lokalene til Habiliteringen i Stavanger. Det begynner kl. 9 og varer til 16.

Målgruppe

Kurset er for fagpersoner og pårørende til personer med Smith Magenis’ syndrom i alle aldersgrupper.

Innhold

Fagkurset vil ha fokus på utfordrende atferd og hvordan denne kan møtes og forebygges. Vi ønsker å lage en fagdag der deltakerne får informasjon om diagnosen, atferdsutfordringer samt lovverket rundt tvang og makt.

Praktisk informasjon

Kursavgift er 500 kroner for fagpersoner. Dette inkluderer lunsj, kaffepauser, materiell og kursbevis. Pårørende deltar gratis.

Påmeldingsfrist er 25. august.

Du kan melde deg på her:

 

 

 

Vil du dele dette med noen andre?