Se opptak fra fagkurs om CHARGE syndrom

Publisert: 22. mai 2017

Se opptak fra fagkurs om CHARGE syndrom

For å øke kunnskapen om medisinsk og helsefaglig oppfølging av personer med CHARGE syndrom, holdt Frambu kurs 15. februar rettet mot fagpersoner og tjenesteytere. Nå kan du se opptak av utvalgte foredrag fra kurset i tillegg til korte intervjuer med foredragsholderne.

Det første foredraget på fagkurset ble holdt av overlege Claus Klingenberg fra Universitetssykehuset i Nord-Norge. Han tok for seg medisinske aspekter ved CHARGE Syndrom. Se et kort videointervju av Klingenberg her.

Overlege Anne Grethe Myhre fra Frambu holdt foredrag om hormonforstyrrelser ved CHARGE syndrom. Se videointervju her:

Tannlege Hilde Nordgarden, klinikksjef for Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser (TAKO-senteret), holdt innlegg om oral helse ved CHARGE syndrom og fokuserte på utredning og behandling. Se kort intervju her.

Overlege Ingrid B. Helland fra Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker, holdt foredrag om spiseutfordringer og aktuelle tiltak. Se kort intervju er:

Svein Olav Kolset, forfatter av boka “En sjelden kar” og far til Torgeir med CHARGE syndrom, holdt innlegg om sine erfaringer med det å leve 40 år med CHARGE syndrom i familien. Se kort videointervju her:

Fysioterapeut Kaja Giltvedt fra Frambu holdt foredrag om fysisk aktivitet og fysioterapi ved CHARGE syndrom. Se kort videointervju her:

Vil du dele dette med noen andre?