Se opptak fra jubileumskonferansen på Frambu

Publisert: 19. juli 2015

Torsdag 28. mai arrangerte Fambu jubileumskonferanse for spesielt inviterte. Nå kan du se opptak fra alle innleggene.

Frambukoret fremførte “De umulige” på åpningen av 60-års jubileumskonferansen.

Direktør Kjetil Ørbeck ønsker alle velkommen til Frambus 60-års jubileum

Overlege David Bergsaker fremførte en strålende presentasjon om Frambu.

Prinsesse Märtha Louise deltok på jubileumskonferansen og holdt en god tale.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie berømmet Frambu for å være et foregangsenter som involverer brukere og pårørende på en imponerende måte.

Den selvlærte musikeren og talentet, Jon Bendix Jørgensen, fremførte to selvskrevne låter. Jon Bendix har et svært sjeldent kromosomavvik og har derfor vært i kontakt med Frambu i flere år.

Professor Randi J. Hagerman, leder av UC Davis MIND Institute i Sacramento i California og grunnlegger av Fragile X Research and Treatment Center, holdt foredrag om Fragilt X syndrom og assosierte tilstander.

Professor Benedicte Paus, avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus Ullevål, holdt foredrag om persontilpasset medisin og sjeldne diagnoser.

Lars Ødegård, spesialrådgiver hos Norges handikapforbund, holdt foredrag om marginaliseringen av funksjonshemmede i det norske samfunn i dag.

Anders Olausson, president i European Patients Forum og Styrelseordförande ved Ågrenska i Sverige, holdt foredrag.

Professor Chris Oliver, Cerebra Centre for Neurodevelopmental Disorders, School of Psychology ved universitetet i Birmingham, holdt foredrag.

Marianne Nordstrøm, klinisk ernæringsfysiolog og stipendiat på Frambu, holdt foredrag.

Krister Fjermestad, psykologspesialist på Frambu, holdt foredrag.

Steinar Pedersen, leder av Tromsø Telemedicine Consult AS, holdt foredrag.

Veteranene Lisbeth Myhre, Arvid Heiberg og Kari Storhaug og brukerpanelet Lars Ødegård, Rebecca Tvedt Skarberg og Svein Kolset utfordret dagens ledere Terje Rootwelt, Stein Are Aksnes og Benedicte Paus. Debatten ble ledet av Kjetil Ørbeck.

Vil du dele dette med noen andre?