SIBS online – et tilbud til søsken og foreldre

Publisert: 28. oktober 2021

Har dere et barn med en sjelden diagnose i familien? I SIBS online er vi opptatt av hvilke utfordringer søsken kan ha. Nå inviterer vi til nye nettbaserte gruppesamtaler for barn og unge mellom 10 og 16 år som er søsken til en som har en sjelden diagnose og deres foreldre. Samtalene vil foregå etter skoletid, en gang i uken i fem uker i november og desember 2021. Noe for deg eller noen du kjenner?

Gruppetilbudet kalles SIBS online. SIBS er kort for det engelske ordet for søsken (siblings).

Det vil være egne økter for bare søskengruppa og bare foreldregruppa, og to økter hvor hvert søsken og deres forelder snakker sammen. Gruppesamtalene for søsken vil handle om hvilke spørsmål man kan ha og hvilke utfordringer man kan oppleve som søsken til en som har en sjelden diagnose. Gruppesamtalene for foreldre vil handle om hvordan foreldre kan snakke med og støtte søsken og tips til kommunikasjonsteknikker. Bare én forelder/foresatt fra hver familie kan delta på kurset.

Se nærmere beskrivelse av opplegget og innholdet i denne videoen:

Plan for samtalene

Samtalene vil bli gjennomført på tirsdager fra 9. november til 7. desember 2021. De vil bli ledet av spesialpedagog Silje Systad og psykolog Mia Tuft fra Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. Gruppene kommer til å møtes følgende dager:

  • Tirsdag 09.11 kl 15-17
  • Tirsdag 16.11 kl 15-17
  • Tirsdag 23.11 kl 15-17
  • Tirsdag 30.11 kl 15-17
  • Tirsdag 07.12 kl 15-17
    .
Vil du være med?

For å være med, trenger du en datamaskin eller et nettbrett med mikrofon, kamera og internett-tilgang og mulighet til å sitte på et skjermet sted uten å bli forstyrret. Samtalene vil foregå i et trygt, digitalt møterom hvor kun deltakerne får komme inn.

Slik melder du deg på

Hvis du har lyst til å være med, kan du sende en e-post til Torun Vatne på tva@frambu.no. Skriv navn, telefonnummer og e-postadresse til både barnet/ungdommen og til den voksne som skal delta. I tillegg vil vi gjerne vite alder på søsken som deltar, for å lage grupper som passer sammen aldersmessig.

NB: Dersom det er mange som vil være med, er det ikke sikkert alle som er interesserte vil få tilbud denne gangen. Det vil i så fall komme flere anledninger senere.

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Torun Vatne på tva@frambu.no hvis du har spørsmål.

 

.

Vil du dele dette med noen andre?