Sjelden.no viser vei til kunnskap om sjeldne diagnoser

Publisert: 26. mai 2023

Skjermdump fra forsiden til nettportalen Sjelden.no

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnosers nettportal, sjelden.no, har nettopp blitt større og bedre. Nå finner du en utvidet oversikt over sjeldne diagnoser på siden, med lenker til kvalitetssikret innhold om diagnosene på norsk og engelsk, blant annet fra Frambu.

.
Nettstedet Sjelden.no ble opprinnelig startet av Frambu, som en nettportal for e-læring om sjeldne diagnoser. Nettstedet ble etter hvert overtatt av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, som koordinerer tilbudet til alle med sjeldne diagnoser i Norge. 

Sjelden.no inneholder en oversikt over 1200 sjeldne diagnoser og hvilket kompetansesenter disse får et tilbud fra. Portalen tilbyr også nettkurs og korte videoer om utvalgte sjeldne diagnoser og oversikt over aktuelle arrangementer.

Målet med nettstedet er å hjelpe helsepersonell med å identifisere sjeldne tilstander og finne kunnskap om disse, slik at personer med sjeldne diagnoser og pårørende kan få bedre og mer likeverdig hjelp.

.

Vil du dele dette med noen andre?