Sjelden og skeiv? Kom på kurs!

Publisert: 24. april 2019

Regnbue

Sjelden og skeiv? Kom på kurs!

Fra 28. til 30. august 2019 arrangerer vi kurs for voksne med en sjelden diagnose som på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk har flere minoritetsstatuser. Søknadsfrist er 10. juli. Velkommen!

I regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, går det fram at seksuell helse i for liten grad blir tematisert og drøftet i møtet med helse- og omsorgstjenestene.

Frambu ønsker å arrangere dette kurset for å fokusere på hvilke utfordringer LHBTI-personer med en sjelden diagnose opplever.

Voksne med diagnose og/eller pårørende får tilbud om forelesninger, temagrupper og erfaringsutveksling. Voksne med en diagnose som medfører at de har behov for et annet tilbud får et eget tilrettelagt program i Frambus miljøavdeling. Det sosiale samværet og nettverksbyggingen er en viktig del av kursoppholdet på Frambu.

Alle med en sjelden diagnose er velkommen til å søke.

Les mer om kurset og hvordan du kan melde deg på her

Vil du dele dette med noen andre?