Regnbue

Sjelden og skeiv? Kom på kurs!

Fra 28. til 30. august 2019 arrangerer vi kurs for voksne med en sjelden diagnose som på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk har flere minoritetsstatuser. Søknadsfrist er 10. juli. Velkommen!

I regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, går det fram at seksuell helse i for liten grad blir tematisert og drøftet i møtet med helse- og omsorgstjenestene.

Frambu ønsker å arrangere dette kurset for å fokusere på hvilke utfordringer LHBTI-personer med en sjelden diagnose opplever.

Voksne med diagnose og/eller pårørende får tilbud om forelesninger, temagrupper og erfaringsutveksling. Voksne med en diagnose som medfører at de har behov for et annet tilbud får et eget tilrettelagt program i Frambus miljøavdeling. Det sosiale samværet og nettverksbyggingen er en viktig del av kursoppholdet på Frambu.

Alle med en sjelden diagnose er velkommen til å søke.

Les mer om kurset og hvordan du kan melde deg på her

Vil du dele dette med noen andre?