Sjeldendagen 2021: Slik lever vi med en sjelden diagnose

Publisert: 26. februar 2021

Ole Marius og Vibeke forteller om sin hverdag, korona og Sjeldendagen 2021

I anledning Sjeldendagen 2021 den 28. februar, deler Ole Marius og Vibeke noen av sine tanker rundt sin hverdag, korona, og Sjeldendagen.
Koronapandemien har snudd livene til mange med en sjelden diagnose på hodet. Mange har blitt mer isolerte enn tidligere, med mange aktiviteter og tilbud innskrenket.

Vi har snakket med Vibeke og Ole Marius, og spurt dem om hvordan deres hverdag er, hvordan koronaen påvirker deres liv, og hva som er viktig for dem i forbindelse med Sjeldendagen 2021.

Med den pågående pandemien blir Sjeldendagen 2021 markert digitalt. Det blir webinarer, videoer og podcaster fra blant annet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, og mange flere.

Mange av disse markeringene kan dere finne på Sjeldendagen sin Facebook side.

Vil du dele dette med noen andre?