Søvnutfordringer hos menn med Klinefelters syndrom

Publisert: 17. september 2023

Illustrasjon som viser en person som ligger og sover

Det er få forskjeller mellom søvnvanene til menn med Klinefelters syndrom og andre. Menn med diagnosen kan imidlertid oppleve flere søvnforstyrrelser, som korte oppvåkninger om natten. Det viser en studie fra prosjektet “XYY Nordic”.

Studien har sett nærmere på hjernefungering, mental helse og søvn, og er gjennomført av Frambu, Universitetet i Oslo og Århus Universitetssykehus i Danmark. Det er blant annet benyttet en type armbånd som registrerer søvn og aktivitet (aktigraf), søvndagbøker og spørreskjemaer i forskningsprosjektet.

Resultatene fra studien viser at det generelt var få forskjeller mellom søvnvanene til menn med Klinefelters syndrom og kontrollgruppen, som besto av menn uten diagnosen. Samtidig ser forskerne at menn med Klinefelters syndrom kan oppleve flere søvnforstyrrelser enn menn uten diagnosen, for eksempel korte oppvåkninger om natten.

– En interessant observasjon, er at sammenhengen mellom selvrapportert søvn og søvn målt med aktigraf er noe lavere blant menn med diagnosen enn hos kontrollgruppen. Dette antyder at subjektive opplevelser av søvn kan variere fra objektive målinger hos menn med syndromet, sier Frambus forskningskoordinator Krister Fjermestad.

Forskerne håper funnene i studien kan bidra til bedre forståelse og håndtering av søvnrelaterte problemer hos personer med Klinefelters syndrom. Samtidg understreker de at det fremdeles er mye vi ikke vet på dette feltet, og at søvnforstyrrelser blant menn med Klinefelters syndrom derfor bør undersøkes nærmere.
.

Du kan lese hele artikkelen her:

Subjective versus objective sleep in men with Klinefelter syndrome

.
Forskningsprosjektet er støttet av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

.

Vil du dele dette med noen andre?