Spastisk paraplegi 4

Publisert: 17. desember 2019

Illustrasjon av DNA (genetikk)

Spastisk paraplegi 4 (SPG4) kjennetegnes av økende spastisitet i beina. Over halvparten har en viss svakhet i beina og nedsatt følelse ved anklene. Symptomene oppdages oftest i ung voksen alder, men kan også merkes både mye tidligere og mye senere. Les mer om diagnosen og anbefalt oppfølging i denne artikkelen.

Spastisk paraplegi 4 er også kjent SPAST-HSP. Nylig publiserte GenereReviews en artikkel som beskriver diagnosen og mulig oppfølging nærmere. Blant forfatterne var de norske legene Siri Lynne Rydningen og Chantal Tallaksen. Artikkelen kan leses gratis her:

Spastic Paraplegia 4

 

Vil du dele dette med noen andre?