Kurs for barn og unge (0-18 år) med svært sjeldne kromosom-eller genforandringer

Publisert: 27. juni 2019

Jente som smiler

I oktober og november arrangerer vi tre kurs for barn og unge med svært sjeldne kromosom- eller genforandringer, samt deres familier og tjenesteytere. Søknadsfristen er 2. september. 

Gruppen med diagnoser som hører inn under svært sjeldne kromosom- og genforandringer som gir sammensatte vansker er i økning, og Frambu gjennomfører derfor hele tre skreddersydde kurs i uke 44, 46 og 48 for de mellom 0-18 år, deres familier og tjenesteytere.
I løpet av oppholdet på Frambu vil vi ha fokus på ulike tema som blant annet:

  • sjeldenhet
  • genetikk
  • medisinsk informasjon
  • temasamtaler i grupper om blant annet ernæring og fysisk ivaretakelse
  • spesialpedagogiske rettigheter og muligheter
  • kommunikasjon og samspill (ASK)
  • atferd og sosial kompetanse
  • familieliv og søsken
  • ytelser, tjenester og individuell plan

Foresatte og tjenesteytere vil delta på forelesninger, i gruppesamtaler, og få tid til erfaringsutveksling. Barn og unge vil få et tilrettelagt tilbud i vår barnehage og skole på dagtid. På ettermiddagene er det mulig å delta på aktiviteter og sosialt samvær med de andre deltakerne på kurset.

Her kan du lese mer om kursene og finne søknadsskjema. 

 

Laavo og bål

 

Vil du dele dette med noen andre?