Tannhelse ved Prader-Willis syndrom

Publisert: 17. februar 2020

Tannslitasje PWS

Personer med Prader-Willis syndrom har nedsatt spyttstrøm og tykkere og surere spytt enn vanlig. Det gir økt risiko for karies og tannkjøttbetennelse. God tannpleie er derfor viktig.

Det går frem av artikkelen Oral disorders in children with Prader-Willi syndrome: a case control study.

Forfatterne av studien har vurdert oral helse hos 30 barn og unge med Prader-Willis syndrom og sammenliknet funnene med en kontrollgruppe.

Deltakerne med diagnose så også ut til å ha noe mer plakkdannelse enn kontrollgruppen.

Du kan lese hele artikkelen gratis her.

For mer informasjon om tann- og munnhelse ved sjeldne diagnoser, se Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser.

.

.

Vil du dele dette med noen andre?