Tannslitasje ved Prader-Willis syndrom

Publisert: 25. august 2016

Tannslitasje PWS

Alvorlig tannslitasje er et problem hos en del med Prader-Willis syndrom. Rønnaug Sæves fra Nasjonalt senter for oral helse ved sjeldne diagnoser (TAKO-sentert) har sett nærmere på problemet.

Sæves publiserte tidligere i år en artikkel om tannhelse ved PWS i tidsskriftet Archives of Oral Biology. Artikkelen har fått tittelen Microscopic structure of dental hard tissues in primary and permanent teeth from individuals with Prader-Willi syndrome. Her beskriver hun en studie av emalje- og dentinstruktur i melketenner og permanente tenner hos personer med PWS.
Sæves og hennes samarbeidspartnere har undersøkt til sammen 42 tenner fra 16 personer med PWS. Undersøkelsene viser at den mikroskopiske strukturen av emalje og dentin var normal, med unntakk av en svakt økt forekomst av interglobular dentin (IGD). Dette kan indikere mangelfull mineralisering, men er trolig av mindre klinisk betydning. Det ble ikke observert alvorlige erosjonsskader. Erosive emaljedefekter hos personer med PWS ser derfor ut til å kunne henge mer sammen med faktorer i munnen enn med forandringer i emaljens struktur.

Vil du dele dette med noen andre?