Tilrettelegging for elever med nevromuskulær sykdom

Publisert: 19. februar 2020

Mange foreldre må kjempe for at barna skal få riktig tilrettelegging og tilgjengelighet i skolen. Foreningen for muskelsyke har gjennomført en spørreundersøkelse om hvordan det egentlig står til med tilgjengeligheten for barn med nevromuskulære sykdommer i grunnskolen. Resultatene er samlet i et hefte om hva som fungerer bra og hva som bør bli bedre.

Heftet ”Fysiske funksjonshemninger og utmattelse – en kartlegging av elever med muskelsykdommer i grunnskolen” ble lansert 19. februar 2016, men er fremdeles relevant.

– Vår kartlegging viser at foreldrenes frykt for at ting kunne vært så mye dårligere gjør at de er fornøyde med løsninger under det de har krav på. Det mener vi er urovekkende, sier Foreningen for muskelsyke i forbindelse med lanseringen.

Flere av Frambus fagpersoner var til stede på lanseringen og er glade for arbeidet Foreningen for muskelsyke har gjort.

– Resultatene av kartleggingen er viktige for å kunne tilrettelegge bedre både for denne målgruppen og andre med diagnoser som innebærer fysisk funksjonshemning. De bør være interessante både for lærere, assistenter og beslutningstakere, sier Frambus ergoterapeut Solvor Sandvik Skaar etter lanseringen.

Du kan lese hele heftet her.

.

Vil du dele dette med noen andre?