Tiltak for personer med funksjonsnedsettelser under pandemien

Publisert: 29. juni 2021

Bilde av korona-virus

Koronapandemien har rammet mange med funksjonsnedsettelse og pårørende hardt. Nå har en arbeidsgruppe foreslått konkrete tiltak som kan bidra til å redusere konsekvensene av pandemien for denne gruppa.

Under pandemien har mange med nedsatt funksjonsevne opplevd sosial isolasjon, ensomhet og redusert tilgang til helse- og omsorgstjenester, skole- og utdanningstilbud, fritidstilbud og arbeid. Mange pårørende har fått mer omfattende omsorgsoppgaver. Også i perioder der samfunnet har vært gradvis gjenåpnet, har utviklingen gått saktere for personer med funksjonsnedsettelser.

Helsedepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppgave å vurdere og foreslå egnede tiltak for å motvirke slike merbelastninger. Arbeidsgruppen som har jobbet med dette foreslår tiltak på følgende områder:

  1. Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser
  2. Kompenserende tiltak ved redusert drift av tjenester
  3. Oppfølging av personer som står i fare for å utvikle psykiske lidelser eller oppleve vold og overgrep
  4. Oppfølging av tjenestemottakere som er sosialt isolerte
  5. Utvikling av kvalitetssikret tilrettelagt informasjon
  6. Oppfølging av pårørende som har store omsorgsoppgaver
  7. Følge med på helse- og omsorgstjenester til personer med funksjonsnedsettelser
  8. Vaksinasjon av personer med funksjonsnedsettelser

Les mer om arbeidsgruppas anbefalinger her

.

Vil du dele dette med noen andre?