Trisomi 18 sett fra en mors og en leges perspektiv

Publisert: 2. august 2019

Felicia er det første og eneste barnet med kjent trisomi 18 som har blitt hjerteoperert i Norge. Hun har balansert på grensene. I denne artikkelen deler morene hennes og legen hennes sine tanker om temaet.

Artikkelen “Trisomi 18: Foreldreperspektivet og legeperspektivet” ble trykket i tidsskriftet Paidos nr 2 2018 og er et samarbeidsprosjekt. Felicias mor Stine beskriver først hvordan det opplevdes å få og leve med et barn med trisomi 18. Deretter formidler Felicias hjertelege Kari hvordan hun som lege opplevde å møte samme barn. Kontrasten i synsvinkler og fortolkning er stor.

Les hele artikkelen her.

.

Vil du dele dette med noen andre?