Velkommen til brukermøte 2019

Publisert: 28. mars 2019

Velkommen til brukermøte 2019

Vi inviterer til brukermøte på Frambu 26. og 27. april 2019. Les mer om programmet og hvem som kan delta her. Lyst til å være med? Påmeldingsfristen er 10. april.

Hva er brukermøtet?
Brukermøtet er en årlig tradisjon på Frambu. Her treffes brukerrepresentanter, ledelse og ansatte for å utveksle informasjon, erfaringer og idéer og for å diskutere fremtidige prioriteringer. Det velges også brukerrepresentanter til Frambus styre.

Hvem kan delta?
Representanter for alle Frambus diagnosegrupper er velkomne til å delta. Brukere uten diagnoseforening kan også være med.

Årets program
På årets brukermøte vil vi ha spesielt fokus på følgende tema:

  • Ernæringsarbeid for mennesker med utviklingshemming: Lovverk, dilemmaer og muligheter
  • Jobbmuligheter for personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv
  • Seksualitet ved nedsatt funksjonsevne
  • Virtuell virkelighet og spillteknologi
  • Presentasjon av forslag til kurs fra Frambu i 2020
  • Brukerforum
  • Dialog med Frambus ledelse

Strømming
Har du ikke mulighet til å komme til Frambu? Det blir anledning til å følge deler av fredagens program direkte via nett. Lenke til sendingen vil bli lagt ut på Frambus facebookside på morgenen fredag 26. april.

Praktisk informasjon
Frambu dekker kost og losji for opptil to deltakerne fra hver forening eller diagnosegruppe. Foreninger som ikke får økonomisk driftsstøtte, kan i tillegg få dekket reiseutgifter for sine representanter. Dette gjelder også for dem som ikke er tilknyttet en forening.
NAV innvilger ikke opplæringspenger for deltakelse på brukermøtet.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Kristian Kristoffersen på krk@frambu.no eller Anne Merete Holm på amh@frambu.no. Du kan også ringe oss på telefon 64 85 60 00.

Påmeldingsfrist er 10. april 2019

Vil du dele dette med noen andre?