Velkommen til Brukermøtet 2020

Publisert: 9. september 2020

Illustrasjon av person med sjelden diagnose og nettverket rundt

Fredag 18. september 2020 holdes Frambus Brukermøte. Her kan alle som representerer en av Frambus diagnosegrupper møte Frambus ansatte og ledelse for å få informasjon og diskutere Frambus tilbud. Det vil også bli valg av brukerrepresentanter til Frambus styre. I år foregår Brukermøtet kun digitalt og det er gratis å delta. Møtet starter kl. 10.00 og avsluttes kl. 12.15.

.

Hvem kan delta?

Alle som representerer en av Frambus diagnosegrupper, for eksempel som representant for en diagnoseforening, som person med diagnose eller som foresatt eller representant for en diagnose uten forening, er velkomne til å delta.

Program for møtet

På programmet står blant annet informasjon om Frambus tilbud i koronatiden og presentasjon av det digitale tilbudet Jakten på sommeren, som ble til når årets Frambuleire måtte avlyses.

Vil du vite mer?

Les mer om brukermøtet og hvordan du kan delta her. 

.

Vil du dele dette med noen andre?