Velkommen til fagkurs om ernæring for voksne med sjeldne diagnoser og utviklingshemming

Publisert: 3. juni 2019

Hånd som tar etter frukt fra et fat med oppskåret frukt

Torsdag 24. og fredag 25. oktober 2019 arrangerer vi fagkurs for ansatte som jobber med voksne med utviklingshemming i kommunene. Påmeldingsfrist er 10. oktober.

Målgruppe
  • Kommunalt ansatte som yter helse- og omsorgstjenester til voksne med utviklingshemming
  • Kliniske ernæringsfysiologer og andre som arbeider med ernæring hos voksne med utviklingshemming
Innhold på kurset

Gjennom forelesninger, diskusjon og praktiske gruppeoppgaver ønsker vi å øke deltakernes kunnskap om systematisk ernæringsarbeid for personer med utviklingshemming, og utfordringer, muligheter og lovverk knyttet til dette.

Vi vil blant annet ta for oss følgende tema:

  • Grunnleggende ernæringskunnskap
  • Ernæringsutordringer ved ulike tilstander og diagnoser
  • Utfordringer og muligheter – et eksempel
  • Erfaringer fra et pårørende perspektiv
  • Kommunalt ernæringsarbeid: lovverk og politiske føringer
  • Bruk av tvang og makt for å ivareta helse og ernæring hos personer med utviklingshemming
  • Helsepsykologi: motivasjon til å endre vaner
  • Erfaringer fra prosjektet «Retten til et helsefremmende kosthold for personer med utviklingshemming som bor i egen bolig»

Les mer om kurset og hvordan du kan melde deg på her

Velkommen til fagkurs på Frambu!

Vil du dele dette med noen andre?