Velkommen til kurs om Sallas sykdom

Publisert: 24. september 2019

Sallas sykdom gutt

I slutten av januar 2020 holder Frambu et firedagers kurs for personer med Sallas sykdom i alle aldre. Her ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen og legge til rette for erfaringsutveksling. Tjenesteytere kan også søke om å delta. Søknadsfristen er 25. november.

I løpet av kurset vil vi ta opp ulike tema som familieliv og søsken, rettigheter og muligheter og hvordan gi informasjon til andre. Det vil være tid til å bli kjent med andre, utveksle erfaringer og delta på felles aktiviteteter. Her finner du mer om kurset og hvordan du søker om å delta.

Siste kursdag, torsdag 30. januar, er det en egen fagdag om Medisinske forhold ved Sallas sykdom. Mer infomasjon om fagkurset og påmelding finner du her.

Deltakere som får plass på brukerkurset vil automatisk være påmeldt fagkurset.

 

Vil du dele dette med noen andre?