Video: Hva er adrenoleukodystrofi?

Publisert: 11. februar 2016

Ved hjelp av tegninger forklarer denne ti minutter lange videoen hva adrenoleukodystrofi (ALD) er. Videoen har engelsk fortellerstemme og er produsert av ALDconnect og YourekaScience. 

Adrenoleukodystrofi er en arvelig, medfødt stoffskiftesykdom som gir forstyrrelser i fettsyrestoffskiftet. Adreno betyr binyre, leuko betyr hvit og dystrofi betyr forstyrrelse av veksten eller funksjonen til et organ. Sykdommen rammer særlig binyrene og den hvite substansen i nervesystemet, og gir gradvis fremadskridende funksjonsnedsettelse. ALD følger et X-bundet (kjønnsbundet) arvemønster. Menn rammes derfor ofte hardere enn kvinner.

Les mer om diagnosen her.

Vil du dele dette med noen andre?