Vil du delta på Frambuleir i sommer?

Publisert: 8. januar 2019

Vil du delta på Frambuleir i sommer?

Fra juni til august arrangerer vi tre leire for barn, ungdom og unge voksne med sjeldne diagnoser. Husk å søke innen 1. mars hvis du vil delta!

 

Hva er Frambuleir?
Leir på Frambu er kurs for personer med sjeldne eller lite kjente diagnoser fra 12 år og oppover. Alle deltar uten foreldre eller assistenter til stede.

Sommeren 2019 arrangerer vi følgende leire:

  • Frambuleir 1: 2.-12. juli – for barn mellom 12 og 15 år (født 2004-2007)
  • Frambuleir 2: 16.-26. juli – for unge voksne mellom 22 og 30 år (født 1989-1997)
  • Frambuleir 3: 30. juli – 9. august – for ungdom mellom 16 og 21 år (født 1998-2003)

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema

Hvem kan søke?
Frambuleir er åpen for barn, ungdom og voksne som har tilbud ved et av kompetansesentrene for sjeldne diagnoser. Deltakerne må kunne delta i og ha nytte av leirens gruppeaktiviteter og kommunisere og fungere godt og selvstendig i sosialt samspill med de andre på leiren.

NB: På grunn av leirenes organisering og bemanning kan vi dessverre ikke tilby plass til personer med omfattende kommunikasjons- og pleiebehov, krevende psykiske plager eller store atferdsproblemer eller sosiale vansker.

 

Vil du dele dette med noen andre?