Vil du delta på kurs for voksne med nevromuskulære sykdommer?

Publisert: 14. oktober 2022

Fra 30. januar til 1. februar 2023 inviterer vi personer fra 18 år og oppover til et tredagers kurs for personer med nevromuskulære sykdommer. Assistenter, BPA eller ledsagere kan også søke om å delta. Vi vil ha fokus på hvordan det kan være å leve med nevromuskulær sykdom, både gjennom forelesninger og grupper med ulike relevante tema. Hensikten med kurset er å gi økt helsekompetanse til å håndtere utfordringer knyttet til arbeid, utdanning, psykisk helse og navigering i helsetjenesten. Søknadsfristen er 28. november 2022. 

I programmet for kurset finner du detaljert innhold for disse tre dagene.

Både program, søknadsskjema og praktisk informasjon om dette kurset finner du her i vår kurskalender.

På dette kurset vil det være tid for valgfrie aktiviteter og sosialt samvær både på dagtid og etter programslutt. Tema vi tar opp er blant annet navigere i tjenesteapparatet, koordinerte tjenester, arbeidsliv, yrkesvalg og tilrettelegging.
Aktivitetsprioritering og energiøkonomisering, samtaler om livskvalitet, og psykisk helse er andre temaer som vil tas opp både i forelesning og i parallelsesjoner.

Her forteller kurskoordinator Una Stenberg om dette kurset:

https://vimeo.com/760282630/e6293749fd

Du bor gratis på Frambu under oppholdet og får måltider i vår kantine. Yrkesaktive personer med diagnose må benytte egenmelding eller sykemeldes av egen lege. Informasjon om sykepenger finnes på nav.no
Deltakere på kurs på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser kan få dekket nødvendige utgifter til reise til og fra kurset fra Pasientreiser. Reisen dekkes uansett hvor i landet du reiser fra. På helsenorge.no finner du detaljer om reise.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer om dette kurset! 

 

Vil du dele dette med noen andre?