Webinar om familier med innvandrerbakgrunn i møte med helsetjenestene 

Publisert: 24. mars 2022

Invitasjon til webinar: Familier med innvandrerbakgrunn i møte med helsetjenestene

Mennesker med innvandrerbakgrunn kan oppleve det utfordrende å få tilgang til og navigere i helsetjenestene, og noen opplever å bli behandlet annerledes enn etnisk norske familier. Videre har noen innvandrergrupper i Norge svake generelle digitale ferdigheter, som gjør det vanskelig å finne kvalitetssikret digital helseinformasjon som fremmer helse og forebygger sykdom, mestre digitale helsetjenester og bruke elektroniske verktøy i oppfølging av egen helse og sykdom.

På bakgrunn av dette, inviterer Frambu til en serie med fire webinarer med temaet innvandrerfamilier i møte med helsetjenestene i løpet av 2022. Webinarene er rettet mot fagpersoner og andre som yter tjenester til personer med innvandrerbakgrunn, men andre interesserte er også velkommen.

Det første webinaret gjennomføres onsdag 6. april 2022 kl 14.30 – 15.30. Da presenterer Shahrzad Arfa fra Senter for sjeldne diagnoser ved Oslo Universitetssykehus doktoravhandlingen sin Experiences of immigrant parents and their children with disabilities interacting with the Norwegian health and rehabilitation services.

Det er gratis å delta på webinaret.

Meld deg på via Zoom-lenken under hvis du vil delta:
https://frambu-no.zoom.us/meeting/register/tZcuceirpjgiHtEKpaM7pHW7c67vZtI3oQro

.

Vil du dele dette med noen andre?