Gjeldende Status
Ikke Registrert
Pris
Stengt
Kom I Gang
This kurs is currently closed

Vi er glad for å ha deg ombord.

For noen er dette kanskje din første jobb, mens andre har flere erfaringer med å starte i ny jobb. Uansett, det er veldig mye nytt! Menneskene er nye, oppgavene er kanskje nye for deg, og selve bygningen er ganske sammensatt, med mange kriker og kroker. Vi lover deg at det tar ikke lang tid før du finner fram!

Dette nettkurset er en del av nyansattprogrammet, det er obligatorisk og skal tas i løpet av den første måneden din som ansatt.

Navigasjon

I menyen til venstre kan du bevege deg fram og tilbake i dette kurset.