Anbefalt oppfølging ved AT

Her finner du informasjon, råd og forslag om anbefalt oppfølging ved ataxia telangiectasia (AT). Innholdet er utarbeidet av aktuelle kompetansemiljøer i Norge, inkludert fagpersoner fra Frambu.

Rådene i retningslinjene bør integreres i et helhetlig perspektiv som ivaretar individuelle variasjoner i sykdommen og eventuelle tilleggsproblemer. Hensyn til personen med AT og familien og etiske hensyn skal også vurderes.

Retningslinjene er først og fremst laget for fagpersoner som bidrar i utredning, behandling, oppfølging og habilitering av personer med AT, men kan også være nyttige for personer med diagnosen og deres familie og fagpersoner som møter disse lokalt.

.
Finner du ikke det du leter etter?

Ta gjerne kontakt med oss. Du finner kontaktinformasjon til fagpersonene som kjenner diagnosen best nederst på denne siden.

.

.

Vil du dele dette med noen andre?