Beskrivelse av Dejerine-Sottas sykdom

Beskrivelse av Dejerine-Sottas sykdom

Dejerine-Sottas sykdom er en arvelig polynevropati som ofte omtales som en alvorlig form av diagnosen Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT), fordi man ser endringer på de samme genene som ved CMT 1 (Paassen 2014, Mellgren og Vedeler 2003). Forandringen i disse genene påvirker myelinet rundt nervetrådene, slik at signaloverføringen gjennom nerven får redusert hastighet.

Sykdommen viser seg tidlig i barneårene og har alvorlige konsekvenser for funksjon.

Les mer om CMT her.

Litteratur og lenker:

  • Mellgren, S.I. og Vedeler C (2003) Hereditære nevropatier, Tidsskrift for Den norske legeforening. Nr 18 123:2585-7

Denne teksten ble sist oppdatert 14. april 2016.

Vil du dele dette med noen andre?