Beskrivelse av periodisk paralyse

Periodiske paralyser er sjeldne, arvelige, nevromuskulære sykdommer som oftest kjennetegnes ved akutte anfall med lammelser eller muskelsvakhet. Muskelstivhet kan også forekomme.

De mest kjente periodiske paralysene er hypokalemisk periodisk paralyse og hyperkalemisk periodisk paralyse.

Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander ved Oslo Universitetssykehus og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser samarbeider om å beskrive de ulike nevromuskulære diagnosene på norsk. De medisinske beskrivelsene finnes hos Helsenorge.no.

Les beskrivelsen av periodisk paralyse her

Se kritisk informasjon om hyperkalemisk periodisk paralyse her (diagnosekort)

Se kritisk informasjon om hypokalemisk periodisk paralyse her (diagnosekort)

.

Vil du dele dette med noen andre?