Periodisk paralyse

Tilhører gruppen nevromuskulær sykdom.

Det finnes flere undergrupper av diagnosen, for eksempel Andersen-Tawil syndrom, hyperkalemisk periodisk paralyse og hypokalemisk periodisk paralyse.

Periodisk paralyse er en gruppe sjeldne, arvelige nevromuskulære sykdommer som gir akutte anfall av lammelser eller slapp muskelsvakhet som kan vare fra minutter til timer eller dager. Muskelstivhet kan også forekomme. Forskjellige faktorer (triggere) kan medvirke til å utløse eller forsterke et akutt anfall, for eksempel ulike typer kosthold eller fysisk aktivitet. Debutalder kan variere både mellom ulike undergrupper og innen samme gruppe, fra tidlig barnealder til voksen alder. Behandlingen går ut på å identifisere og forsøke å unngå triggerne, i den grad det er mulig. Forebyggende tiltak og medikamenter kan bidra til å hindre eller mildne anfall.


I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne diagnosen. Selv om vi forsøker å trekke frem positive sider og erfaringer, vil hovedfokus naturlig nok likevel være rettet mot det som er vanskelig eller annerledes enn forventet. Ting som fungerer greit, blir ikke beskrevet like omfattende. Når man leser teksten er det også viktig å huske at det kan være til dels store forskjeller innen én og samme diagnose og at ikke alt vi beskriver gjelder for alle.

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen.Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuellproblemstilling

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon.Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.